Användarvillkor

LegalRättsliga förbehåll:
WIFI BLUE SL lyder lagarna 100% och förväntar oss detsamma från våra kunder, så vi ber dig vänligen läsa våra villkor. Om en kund inte följer våra villkor, anses detta skäl att avsluta kontot med omedelbar verkan. I händelse av att en kund bryter mot lagen, i enlighet med våra regler och villkor förblir kontot stängt med omedelbar verkan och de berörda myndigheterna kommer att underrättas omedelbart.
Nätverksvillkor:
1. Tjänsten
1.1 Tjänsten är en trådlös internetuppkoppling till WIFI-BLUEs nätverk.
Vi åtar oss att erbjuda tjänsten med all rimlig kompetens och omsorg som förväntas utav en  trådlöst nätverkleverantör.
1.2 Om kunden ansluter till det trådlösa nätverket utan utrustning som installerats av företaget, ska kunden själv garantera bra signal innan tjänsten köps. WIFI-BLUE SL är inte återbetalningsskyldig vi köp via PayPal ellerpå vårt kontor när signalkvaliteten är marginell eller om det finnsfel i klientens utrusting.
2. Säker anslutning
2.1 Företaget kommer att förse kunden med ett eller flera användarnamn och lösenord, ansedda för att använda tjänsten på ett säkert sätt. Kunden måste se till att de förblir konfidentiella och används i enlighet med instruktionerna.
2.2 Om vi anser att det kan orsaka ett brott i fråga om säkerhetsfrågor eller en felaktig användning av tjänsten, då kan vi:
(A) Byta lösenord och meddela kunden om det; och / eller
(B) Blockera användarnamn och lösenord eller tillgång till tjänsten.
2.3 Om du tror att en icke-auktoriserad person vet ditt användarnamn eller lösenord eller att lösenord missbrukas, meddela WIFI BLUE SL.
3. Avbrott i tjänsten för underhåll
3.1 Det kan hända att företaget tillfälligt behöver avbryta tjänsten av operativa skäl (t.ex. för reparationer, planerat underhåll eller uppgraderingar). Vi lovar att återställa tjänsten så snart som möjligt efter upphävandet.
3.2 Vi kan behöva ändra koder eller tekniska specifikationer som är förknippade med tjänsten av operativa skäl.
3.3 Vi kan ge dig instruktioner om hur du använder våra tjänster för att säkerställa kvaliteten på de tjänster som vi erbjuder dig och andra kunder. Du måste följa dessa instruktioner.
4. Problem i nätverket
4.1 Även om vi försöker att ge bästa möjliga service, kan vi inte garantera att systemet är helt fritt från incidenter. Vi kommer dock att rätta till alla händelser som vi kommer att rapportera så fort vi rimligen kan.
4.2 Vi förbehåller oss rätten att tillåta 3 arbetsdagar för våra tekniker att lösa eventuella problem.
4.3 Om ett fel uppstår i tjänsten eller glömt lösenordet måste du kontakta WIFI BLUE SL i första ögonblick.
5. Kostnader
5.1 Du samtycker till att betala serviceavgifter och andra kostnader som anges i prislistan. Prislistan är en integrerad del av detta avtal.
5.2 När du registrerar dig för någon tjänst som erbjuds av WIFI BLUE SL, ber vi att du gör en förskottsbetalning innan du fortsätter att använda tjänsten.
6. Användning av tjänsten
6.1 Utan skriftligt tillstånd från oss, kan du bara endast använda ett användarkonto för användning av tjänsten.
6.2 Du får inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, tillhandahålla, hyra ut, låna ut, pantsätta, överlåta, direkt eller indirekt, distribuera eller exploatera någon del av Tjänsten utan skriftligt förhandstillstånd. Du kommer inte att använda tjänsten olagligt och kommer att följa våra regler.
6.3 Du får inte använda tjänsten eller låta tjänsten användas för något otillbörligt syfte eller på något sätt som skadar WIFI BLUE SL ägodelar eller påverka störningar på nätverker eller någon annan användare eller abonnent.
6.4 Vidare samtycker du till att inte använda eller försöka använda tjänsten, nätverket eller WiFi BLUE SL hemsida, utrustning på något bedrägligt, olagligt, trakasserande, kränkande,skadande sett eller orsaka skada för vår verksamhet, vårat rykte , anställda, användare, utrustning eller någon. Felaktiga användningar innefattar, men är inte begränsade till;
(A) bryta mot gällande lag eller förordning;
(B) publicera eller överföra innehåll som du inte har någon rätt att sända eller överföra;
(C) att publicera eller överföra innehåll som bryter mot varumärke, patent, affärshemlighet, upphovsrätt, offentlighet, sekretess rättigheter för tredje part; (D) publicera eller överföra innehåll som är olagligt, falskt, trakasserande, ärekränkande, kränkande, skadegörande, hotande, obscent, hatiskt, skadligt eller på annat sätt som fastställts i eget gottfinnande;
(E) som försöker snappa upp, samla in eller lagra information om tredje part utan deras vetskap eller samtycke;
(F) ta bort, hantera eller revidera något material som publicerats av någon annan person eller enhet;
(G) Tillgång, till icke-offentliga områden av tjänsten eller någon hemsida, datorsystem eller nätverk
(H) Att försöka sond, skanna kabel testa sårbarheten av ett system kabel nätverk eller försämrar de säkerhets- eller autentiseringsåtgärder i fara;
(I) försöker komma åt eller kontrollera tjänsten eller något nätverk eller hemsida med någon motor, mjukvara, verktyg, agent, enhet eller annan än programvaran och / kabel sökagenter mekanism som tillhandahålls av oss eller någon annan tredje-finder-nätverk del allmänt tillgängliga;
(J) Skicka eller försöker skicka oönskade meddelanden, detta inkluderar utan begränsning, kampanjer eller reklam för produkter eller tjänster, pyramidspel, spam kabel ringbrynja;
(K) använda eller försöka använda Tjänsten eller någon WIFI BLUE SL hemsida för att skicka förändrad, vilseledande eller falsk källa identifierande information; (L) Att försöka dechiffrera dekompilera, omvända nedmontering eller bearbetning av någon programvara görs eller kabel utgör en del av tjänsten eller en webbsida WIFI BLUE SL;
(M) störa eller försöka störa tillgång för användare, värd eller nätverk, detta inkluderar utan begränsning, att sända ett “virus” till Tjänsten eller någon WIFI BLUE SL hemsida, överbelastning, översvämning, skicka oönskade meddelanden eller rast / göra faller till tjänsten eller en webbsida WIFI BLUE SL;
(N) Att imitera kabel förvränga din anknytning till någon person eller enhet. (kabel) och punkt-till-punkt-förbindelser är olagligt och kommer inte att accepteras. Du kommer att försvara, ersätta och hålla WIFI BLUE SL, dess dotterbolag och agenter skadeslösa mot eventuella anspråk, förluster eller ansvar som följer av detta avsnitt 7. Följande mening ska överleva uppsägning och upphörande av avtalet, oavsett orsak.
6.5 Vi är skyldiga att lämna information om våra kunder till berörda myndigheter om detta begärs.
7. Användning av Internet.
7.1 Tjänsten ger dig möjlighet att ansluta till Internet. Använda Internet kommer att göra det på egen risk och med förbehåll för vad som gör den aktuella lagen. Vi är inte ansvariga för varor, tjänster, information, programvara eller annat material som kan erhållas med hjälp av Internet.
7.2 Internettjänsten är att dela och aktiviteter vissa användare kan få konsekvenser för tjänster som är tillgängliga för andra användare. I en idealisk miljö bör alla användare får samma procentandel av tillgängligt bandbredd Tyvärr använder vissa människor en oproportionerligt stor del av den tillgängliga bandbredden och därför drabbas andra användare  av en minskad service. Detta händer speciellt vid rusningstid när datahastigheten kan minskas genom kontroverser inom det lokala nätet och det publika Internet.
8. Avstängning av tjänst / avtalsbrott
Vi kan stänga tjänsterna och säga upp avtalet när som helst utan någon återbetalning eller ersättning:
(A) med omedelbar verkan om väsentligt bryter mot villkoren som finns.
(B) med omedelbar verkan om vi konstatera att tjänsten används på ett sätt som beskrivs i punkt 6.
(C) Med omedelbar verkan om ett konkurs eller insolvensförfaranden mot dig, eller i händelse av att gjort en uppgörelse med fordringsägare eller som är vårdnadshavare eller administratör utses över kundens tillgångar, eller har gjort någon disposition av tillgångar .
(D) omedelbar verkan, om du tjänsten tidigare avstängts  på grund av brott.
(E) Om vi beslutar att avbryta tjänsten, kommer alla användarnamn, lösenord eller åtkomst avbrytas för administrering.
9. Ändring av utrustning WIFI BLUE SL
Endast behörig WIFI BLUE SL personal har åtkomst till menyinställningar i utrustning installerad till vårt nätverk. Det är förbjudet att omstarta eller försöka justera någon av våra antenner.
10. Ärenden som ligger utanför vår kontroll.Signalkvalitet och täckningsområde kan variera beroende på terräng, område, tidsvillkor och kundutrustning. Alla täckningsområden listade presenteras endast som vägledning. WIFI BLUE SL återbetalar inte inköpt kredit via huvudsidan när signalkvaliteten är marginell eller om det finns ett fel i klientens utrustning.
11. Ansvar.
11.1 Vi ansvarar inte (i försumlighet eller på annat sätt) i fråga om förluster vi inte ha förutsetts i början av detta kontrakt, och inte heller orsakade skador för förlust av möjligheter, goodwill, rykte, affär, intäkter, förmåner eller besparingar du har sett göra eller erhålla, kabel för kostnader utan vinst eller data som har förlorats eller använts oärligt.
11.2 Vi ansvarar inte för något slag (inklusive ansvar för vårdslöshet) för handlingar eller försummelser som andra leverantörer av teletjänster eller för fel eller brister i sina nät och utrustning.
11.3 Var och en av bestämmelserna i denna punkt nr 11 ska uppfyllas separat och oberoende av de återstående bestämmelserna.
12. Ändring av villkor.
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i villkoren eller priserna när som helst.
13. Hur man gör en anmälan
13.1 Eftersom alla abonnemang automatiskt efter en förinställd tid, ingen handling som krävs enligt någon av parterna. Ingen återbetalning kommer att göras för oanvända tid.
13.2 Du ansvarar för att kontrollera de e-postmeddelanden som har skickats till din e-post som en del av tjänsten.
14. Upphävande
Ingen av parterna i detta avtal har avstått sina rättigheter som fastställs i detta avtal på grund av fel eller försening i utövandet av denna rättighet.
15. Tredje parts rättigheter.
Varje person som inte är part i detta avtal har rätt att verkställa något villkor i detta avtal, utan att det påverkar några rättigheter eller rättsmedel kan ha en tredje part i enlighet med bestämmelserna i lagen.
16. Tillämplig lag
Vid tvist mellan parterna, ska vara bindande som fastställts genom den spanska lagen och båda parter är överens om att underkasta sig den behörighet de spanska domstolarna.