Villkor för installationer med kontrakt

  • contratoFör vår installationsavtal måste du visa ditt ID / NIE eller pass, och bankdokumentation. (En kopia av bankboken eller kvitto)
  • Den installerade utrustningen består av en 18 månaders garanti från installationsdatum.
  • Garantin ogiltigförklaras om utrustningen har öppnats eller manipulerats av någon annan än Wifi-Blue tekniker. Det är inte tillåtet att komma åt eller ändra inställiningar i någon installerad utrustning och tryck ALDRIG på resetknappen, då förlorar utrustiningen all sin konfiguration.
  • Wifi-Blue ansvarar inte för faktorer utanför deras control. WIFI-BLUE har en marginal på 48 arbetstimmar för problem på nätverket.
  • Kunden samtycker till att betala för reseersättning och tekniskt servicearbete för varje incident som inte är WIFI-BLUE fel.
  • WIFI Blue kan bara säkerställa Internet-anslutning på adressen av den ursprungliga installationen, om bostadsförändring sker finns ingen garanti för täckning, vilket inte betyder att kontraktet kan brytas. Om installationen är möjligt, är priset för återinstalering 50 € plus det nödvändiga materialet.
  • Användarnamnet och lösenordet är endast för personligt bruk, och det är förbjudet att dela denna information. Kunden förbinder sig att hålla alla koder till sin anslutning på en skyddad plats.
  • Detta kontrakt har en varaktighet på 18 månader från datumet för installationen, om avtalet bryts tidigar av användaren, måste denna betala en straffavgift på € 100 för rese- och arbetskostnader för demontering
  • Vid retur av bankavgiften, kommer din anslutning avbrytas tills betalning sker av avgifternplus tillämpliga bankavgifter, på vårt kontor . Misslyckande att höra från dig efter 3 arbetsdagar från returen, kommer vi åter att försöka kontakta dig. Efter 15 dagar kommer vi att vidta lämpliga lagliga åtgärder.
  • Om avtalet bryts på grund av brist på signal från WIFI Blue, hämtar företaget utrustningen och returnera den proportionella delen av månadsavgiftern till användaren.