Regler och villkor vid installationer utan kontrakt

  • no-contractDen installerade utrustningen består av en en garanti på 12 månader från dagen för installationen.
  • Från dagen för installation ägs utrustningen av kunden, kunden har ingen skyldighet med Wifi-Blue
  • Garantin ogiltigförklaras om utrustningen har öppnats eller manipulerats av någon annan än Wifi-Blue tekniker. Det är inte tillåtet att komma åt eller ändra inställiningar i någon installerad utrustning och tryck ALDRIG på resetknappen, då förlorar utrustningen all sin konfiguration.
  • Wifi-Blue ansvarar inte för faktorer utanför deras control. WIFI-BLUE har en marginal på 48 arbetstimmar för problem på nätverket.
  • Kunden samtycker till att betala för reseersättning och tekniskt servicearbete för varje incident som inte är WIFI-BLUE fel.
  • WIFI Blue kan bara säkerställa Internet-anslutning på adressen av den ursprungliga installationen, om bostadsförändring sker finns ingen garanti för täckning. Om installationen är möjligt, är priset för återinstallering 50 € plus det nödvändiga materialet.
  • WIFI Blue accepterar inte retur eller återbetalning efter 15 dagar från installationen.
  • Användarnamnet och lösenordet är endast för personligt bruk, och det är förbjudet att dela denna information. Kunden förbinder sig att hålla alla koder till sin anslutning på en skyddad plats.